Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ


Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz.


Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, toplanması, saklanması, aktarılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


Web sitemizdeki Satışı devam eden projelerdeki bilgi talebi ve biz sizi arayalım bölümümüzdeki iletişim bilgilerinin girildiği alan , mesaj ve ihbarlarınızı iletmeniz için bulunmakta olup, paylaşılması sizlerin inisiyatifinizde olup da paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi yalnızca bahsi geçen mesajın içeriğinden toplamakta ve yalnızca gerekmesi halinde sizlere tekrar ulaşabilmek, mümkünse taleplerinizin yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak toplamakta, kullanmakta ve yasal sürelere sadık kalarak veya şartlarını sağlaması durumunda Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektirecek süre kadar muhafaza etmekteyiz.


Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ yukarıda bahsedilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verilerinizi kendi uhdesinde kullanmakta ve bulundurmaktadır. Sizlerin verilerin aktarılması konusunda doğrudan talimatı bulunması veya Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ faaliyetlerinin bir parçası olması durumları haricinde kişisel verileriniz ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan genel prensiplere de bağlı kalınarak KVKK m. 5/2 ve 6/3 istisnalarına dayanılarak aktarılabilir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak:


  • Kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
     

Bu haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat başvuru amacına yönelik geliştirilmiş web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz.


Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir.


Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır ve talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecektir.


Aydınlatma metnimiz veya kişisel verilerin korunması ile ilgili metinlerimizde değişikliklerin yaşanması halinde misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.
 


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK GİZLİLİK POLİTİKASI


Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ olarak web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.


Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ, web sitemizde yer alan bütün sayfaları, görselleri ve bağlantıları tek taraflı ve önceden haber vermeksizin değiştirme, düzeltme ve/veya sona erdirme haklarını saklı tutar.


Tarayıcı ayarlarınız yoluyla çerezlerin kullanımını her zaman düzenleyebilirsiniz. Çerezlere ilişkin ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuz vakit internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışamayabileceğini lütfen unutmayınız.


İletişime e-posta aracılığıyla geçmeniz halinde şifresiz gönderilen mesajların güvenliği konusunda sorumluluk tamamen sizlerin olacaktır.


İnternet sitemizde Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ ne ait bulunmayan diğer sosyal mecra veya web sitelerine ilişkin bağlantılar bulunabilir. Bu sosyal mecra ve web sitelerinin doğruluğu ve güvenilirliğini ziyaret etmeden önce lütfen kontrol ediniz. Ayrıca ilgili mecra ve web sitelerinin gizlilik politikaları tamamen ilgili sitelerin sorumluluğunda olup bu sitelerin gizlilik hükümleri üzerinde Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ’nin herhangi bir yorum veya takdir yetkisi bulunmamaktadır.


Web sitemizde yer alan ürün, hizmet veya malzeme bilgileri gibi şirketlerimize ait görsellerin yasal telif hakları şirketimize ait olup bunların Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ’nin izni olmadan çoğaltılması, kopyalanması, değiştirilmesi veya herhangi bir ticari başka amaçla kullanılması yasaktır.Web sitemizin kullanılması esnasında sistemsel veya cihaz performansınıza ilişkin hata ve arızalar, kesintiler, bilgisayar virüsü veya sunucu hatası gibi doğrudan veya dolaylı ortaya çıkabilecek hiçbir zarar veya masraftan dolayı şirketimiz sorumlu tutulamaz.


Web sitemiz ile ilgili veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçlarımız, toplama yöntemlerimiz, kimlere aktarıldığı gibi bilgiler Web Sitesi Aydınlatma Metnimizde yer almaktadır. Türköz İnşaat TAAH.MOB.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin belirlenmiş uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


Kişisel verilerin korunması ile ilgili metinlerimizde değişikliklerin yaşanması halinde işbu metinler web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.